BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

Veiligheidsco÷rdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE NIV A&B

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een veiligheidsco÷rdinator nodig?

● Wat is het verschil tussen de veiligheidsco÷rdinator ontwerp en de veiligheidsco÷rdinator verwezenlijking?

● Wat wordt bedoeld met het co÷rdinatiedagboek?

Wat wordt bedoeld met het postinterventiedossier?

Wat is het veiligheids- en gezondheidsplan?

Wanneer moet een co÷rdinatiestructuur opgericht worden?

Een co÷rdinatiestructuur moet opgericht worden op de bouwplaatsen waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en: hetzij het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt; hetzij de geschatte totale prijs van de werken meer dan 2,5 miljoen euro (excl. BTW) bedraagt.

Op gemotiveerd verzoek van de co÷rdinator-verwezenlijking organiseert de opdrachtgever een co÷rdinatiestructuur op andere bouwplaatsen.

De bedoeling van de co÷rdinatiestructuur is om bij te dragen tot de organisatie van de veiligheidsco÷rdinatie door:

-       Te zorgen voor de vereenvoudiging van de informatie en de raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen en van hun onderlinge communicatie;

-       Te zorgen voor de regeling van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving van de preventiemaatregelen;

-       Adviezen inzake veiligheid en gezondheid uit te brengen.

De co÷rdinatiestructuur is in essentie een overleg-, bemiddelings- en consultatieorgaan en moet zorgen voor de uitwisseling van de informatie. Het verenigt de verantwoordelijken (opdrachtgever, bouwdirectie belast met de (controle op de) uitvoering, de aannemers, een vertegenwoordiger van elk comitÚ voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, van elke syndicale afvaardiging van de op de bouwplaats aanwezige aannemers). De co÷rdinatiestructuur wordt voorgezeten door de co÷rdinator-verwezenlijking.