BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

Veiligheidsco÷rdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE NIV A&B

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een veiligheidsco÷rdinator nodig?

● Wat is het verschil tussen de veiligheidsco÷rdinator ontwerp en de veiligheidsco÷rdinator verwezenlijking?

● Wat wordt bedoeld met het co÷rdinatiedagboek?

Wat wordt bedoeld met het postinterventiedossier?

Dit dossier bevat de voor de veiligheid en gezondheid nuttige elementen, waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.

Het bevat ten minste:

1░ de informatie betreffende de structurele en essentiŰle elementen van het bouwwerk;

2░ de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, inzonderheid ingewerkte nutsleidingen;

3░ de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;

4░ de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk;

5░ de informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inzonderheid de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen;

6░ de relevante verantwoording van de keuzen in verband met onder andere de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen;

7░ de identificatie van de gebruikte materialen.

Dit document is verplicht op alle bouwplaatsen waar een co÷rdinatie moet worden georganiseerd. Het is aan de co÷rdinator(en) om het dossier te openen, aan te vullen en bij te werken.

 

Wat is het veiligheids- en gezondheidsplan?

Wanneer moet een co÷rdinatiestructuur opgericht worden?