BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

Veiligheidsco÷rdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

VEILIGHEIDSCOÍRDINATIE NIV A&B

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een veiligheidsco÷rdinator nodig?

● Wat is het verschil tussen de veiligheidsco÷rdinator ontwerp en de veiligheidsco÷rdinator verwezenlijking?

Er moeten twee co÷rdinatoren worden aangesteld: een co÷rdinator-ontwerp en een co÷rdinator-verwezenlijking.

De co÷rdinator-ontwerp legt zich toe op het op elkaar afstemmen van de activiteiten en wensen van de tussenkomende partijen bij het ontwerp (opdrachtgever, architect,...). De co÷rdinator-verwezenlijking legt zich toe op het co÷rdineren van de gelijktijdige en de opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

In de mate dat opdrachtgevers, ontwerpers of aannemers tekort zouden schieten bij het nemen van de gepaste preventiemaatregelen om bij de bouw van een nieuwe woning of bij het onderhoud of de eventuele herstellingen van een bestaande woning, de werken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren, hebben de beide co÷rdinatoren ook als taak hierover advies te geven.

 

● Wat wordt bedoeld met het co÷rdinatiedagboek?

Wat wordt bedoeld met het postinterventiedossier?

Wat is het veiligheids- en gezondheidsplan?

Wanneer moet een co÷rdinatiestructuur opgericht worden?