BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

Veiligheidscoördinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

VENTILATIEVERSLAGGEVING

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een ventilatieverslaggever nodig?

● Het ventilatievoorontwerp?

● Het (definitieve) ventilatieverslag?

In het ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

 

De ventilatieverslaggever komt hiervoor ter plaatse een meting doen van de installatie. Daaruit volgt dan het prestatieverlag.

Dat prestatieverslag is een neerslag van alle prestaties van de afgewerkte ventilatie-installatie en kan berekeningen, observaties en metingen bevatten:

-       EPB-gerelateerde prestaties van de installatie: over roosters, doorstroomopeningen, gemeten mechanische debieten, balans, warmteterugwinning …

-       andere prestaties: akoestische prestaties, prestaties rond de interactie van de ventilatie-installatie met andere installaties (bv. verwarmingsinstallaties, dampkap …), luchtfiltering ...

 

Als de installatie op die punten onvoldoende presteert, kan het gebruik en de volledige kwaliteit van de installatie in het gedrang te komen. Via het kwaliteitskader moet de ventilatieverslaggever ervoor zorgen dat alle prestaties van het ventilatiesysteem gerapporteerd worden in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Via het kwaliteitskader is ook bepaald dat alle mechanische debieten worden gemeten. Na invoer van alle gegevens genereert de databank van de kwaliteitsorganisatie een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem.

 

De verslaggever is verplicht de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem uit dat prestatieverslag te rapporteren in de EPB-aangifte.