BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

VeiligheidscoŲrdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

VENTILATIEVERSLAGGEVING

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een ventilatieverslaggever nodig?

Kwaliteit in twee stappen:

Sinds 1 januari 2016 zet de Vlaamse Overheid in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiŽle gebouwen. Ze koppelt daarvoor het kwaliteitskader uit de STS-P 73-1 aan de EPB-regelgeving.

 

Voor de aangifteplichtige betekent dat twee nieuwe, verplicht op te maken documenten:

-       voor de start van de werkzaamheden: een ventilatievoorontwerp

-       na de werkzaamheden: een ventilatieprestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem.

 

De aangifteplichtige moet daarbij een ventilatieverslaggever aanstellen die ervoor zorgt dat het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag worden opgemaakt. De verslaggever neemt de gegevens uit de verslagen van de ventilatieverslaggever correct over in de EPB-aangifte.

 

● Het ventilatievoorontwerp?

● Het (definitieve) ventilatieverslag?