BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

VeiligheidscoŲrdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

ENERGIEPRESTATIE BINNENKLIMAAT (EPB)

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een verslaggever nodig?

● Wat is het E-peil?

● Wat is het K-peil?

● Wat is het S-peil?

● Wat zijn U- en R-waarden?

● Welke procedure moet gevolgd worden?

● Waaruit bestaat de EPB-aangifte?

De EPB-aangifte is een rapport waarin de verslaggever beschrijft hoe het bouwproject reŽel uitgevoerd is. De aangifte meldt of er voldaan wordt aan de eisen of niet.

 

Zowel materialen (bv. dikte en type van de isolatie) als technieken (bv. voor verwarming, ventilatie ...) komen aan bod in de aangifte.

 

De aangifte beschrijft enkel de nieuwe realisaties. De bestaande delen van het gebouw, voor de werkzaamheden, kunnen niet worden opgenomen in de aangifte.

 

● Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?