BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

VeiligheidscoŲrdinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

ENERGIEPRESTATIE BINNENKLIMAAT (EPB)

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een verslaggever nodig?

● Wat is het E-peil?

● Wat is het K-peil?

● Wat is het S-peil?

Het íS-Peilí of 'schilpeil' drukt de energie-efficiŽntie van de gebouwschil uit. Het S-peil evalueert alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig ten opzichte van de vormefficiŽntie. Het geldt per wooneenheid.

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiŽnter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil.

Hoe lager het S-peil, het beter het dus gesteld is met de schil van de woning - energetisch gezien.

 

● Wat zijn U- en R-waarden?

● Welke procedure moet gevolgd worden?

● Waaruit bestaat de EPB-aangifte?

● Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?