BUREAU VAN DEN BROECK

 

Home

 

Veiligheidscoördinatie

 

EPB

 

Ventilatieverslag

 

Expertises

 

Prijsaanvraag

 

Contact

 

 

ENERGIEPRESTATIE BINNENKLIMAAT (EPB)

 

Veelgestelde vragen:

 

● Wanneer heb ik een verslaggever nodig?

De definitie van het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving is afhankelijk van de aanvraagdatum of de meldingsdatum:

 

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 23-03-2017:

 

Twee voorwaarden

-       De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld)

-       én waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een melding wordt gedaan.

 

Altijd geklimatiseerd

Bepaalde gebouwen beschouwt de energieprestatieregelgeving altijd als geklimatiseerd, ook al is dit in werkelijkheid niet zo.

Indien een gebouw aan elk van onderstaande voorwaarden voldoet, beschouwt u het steeds als een geklimatiseerd gebouw:

-       Het is een gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, enz.

-       Het is geen industrieel of landbouwgebouw.

 

Uitzonderingen op de EPB-plicht

Sommige projecten zijn vrijgesteld van de EPB-plicht. Voor deze projecten moet u geen startverklaring of EPB-aangifte indienen.

 

● Wat is het E-peil?

● Wat is het K-peil?

● Wat is het S-peil?

● Wat zijn U- en R-waarden?

● Welke procedure moet gevolgd worden?

● Waaruit bestaat de EPB-aangifte?

● Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?